PREDBEŽNÝ PROGRAM

Termíny budú upresnené  po zverejnení propozícií organizátormi na daný turnaj.
Kalendár Turnajov a Akcií sa bude priebežne dopĺňať.